GENERALFORSAMLING 2024

11-02-2024

HUSK generalforsamling i Kongsvad Rideklub Thorsager afholdes søndag den 25. februar 2024 kl. 13.00 i Ryttersturen, Stationsvej 46A, Thorsager.

Forslag til dagsorden til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Kan sendes til bestyrelsen@kongsvad.dk

VEL MØDT!